Pažinkite mus geriau

Apie Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdybą

Kviečiame tapti bausmių vykdymo sistemos pareigūnu ir prisidėti kuriant modernią bausmių vykdymo sistemą, įgyvendinant dinaminės apsaugos metodą ir palaikant puoselėjamas vertybes – atvirumą, profesionalumą, progresyvumą, pasitikėjimą, pagarbą žmogaus teisėms.

Bausmių vykdymo sistemos pareigūno darbas labai įdomus, pilnas iššūkių, bet nelengvas. Darbas skirtas komunikabiliems, drąsiems ir pilietiškiems asmenims.

Tapę bausmių vykdymo sistemos pareigūnu, reikšmingai įgyvendinsite misiją kurti paveikią ir orią aplinką pozityviam žmogaus elgesio pokyčiui ir visuomenės saugumui.

 

Kaip galiu tapti bausmių vykdymo sistemos pareigūnu?

Tapti bausmių vykdymo sistemos pareigūnu galite keliais būdais:

  • baigę pirminį profesinį mokymą Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdyboje (9 mėnesių mokymo programa). Tinka asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą;
  • baigę įvadinio mokymo kursus (16 savaičių programa), kuriuos organizuoja Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdyba asmenims. Tinka asmenims, turintiems profesinį, aukštąjį neuniversitetinį arba universitetinį išsilavinimą;

Ką siūlome?

Sėkmingai pabaigus bausmių vykdymo sistemos pareigūnų mokymo programą, garantuojama darbo vieta Lietuvos kalėjimų tarnybos kalėjimuose:

  • Alytuje;
  • Kaune;
  • Marijampolėje;
  • Panevėžyje;
  • Pravieniškėse;
  • Šiauliuose;
  • Vilniuje.

Taip pat užtikrinamas nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas ir karjeros galimybės, aprūpinama tarnybine uniforma. Bausmių vykdymo sistemos pareigūnui taip pat yra suteikiamos socialinės garantijos: sveikatos ir gyvybės draudimas visam tarnybos laikui, valstybinė pensija ištarnavus 25 ir daugiau metų, kompensacija už važiavimą į tarnybos vietą arba butpinigiai.

Veiklos sritys

Įvadinis mokymas;
Kvalifikacijos tobulinimas;
Pareigūnų specialus rengimas;
Profesinis mokymas;
Bendradarbiavimas.

Mokymo principai

Mokymas vykdomas pagal profesinio mokymo programas.
Lietuvos kalėjimų tarnyba išduoda Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme nustatytus
kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus.

Daugiau apie Kompetencijų ugdymo valdybą