Informacija stojantiesiems

Teisės aktai

   
LR vidaus tarnybos statutas IX-1538 Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymas (e-tar.lt).(suvestinė redakcija nuo 2023-01-01).
Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimus ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarkos aprašas 1V-494 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Liet… (e-tar.lt).
Bausmių vykdymo sistemos pareigūno modulinė profesinio mokymo programa Bausmių vykdymo sistemos pareigūno modulinė profesinio mokymo programa P43103208
Kursantų vidaus tvarkos taisyklės ir dienotvarkė Kursantų vidaus tvarkos taisyklės ir dienotvarkė.
Stipendijų ir materialinės paramos nuostatai Stipendijų ir materialinės paramos nuostatai.
Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo metodika Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo metodika (suvestinė redakcija nuo 2022-01-01)
   
Pretendentų atrankos į Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdybą mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programą tvarkos aprašas Pretendentų atrankos į Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdybą mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programą tvarkos aprašas