Veikla

Profesinis mokymas

Profesinis mokymas

    Kompetencijų ugdymo valdyboje būsimieji bausmių vykdymo sistemos pareigūnai rengiami pagal Bausmių vykdymo sistemos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą. 

Pirminio profesinio mokymo sąlygos Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdyboje:

  • profesinio mokymo trukmė – 9 mėn. (1 mokslo metai);
  • mokymai vyksta Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdyboje;
  • mokymo praktikos atlikimas Lietuvos kalėjimų tarnybos kalėjimuose;
  • profesinis mokymas gali būti organizuojamas pameistrystės forma Lietuvos kalėjimų tarnybos kalėjimuose;
  • nemokamas apgyvendinimas bendrabutyje;
  • nemokamas aprūpinimas tarnybine uniforma bei sportine apranga;
  • mokama stipendija (priklauso nuo mokymosi rezultatų);
  • mokantis pameistrystės forma, mokamas darbo užmokestis ne mažesnis nei minimali mėnesinė alga;
  • sudaroma mokymosi sutartis: tarp pretendento ir Lietuvos kalėjimų tarnybos, kur kursantai įsipareigoja baigę mokymąsi ištarnauti vidaus tarnyboje ne mažiau kaip 4 metus.

   Kursantai, sėkmingai įvykdę visus šios programos reikalavimus ir gavę profesinio mokymo diplomą, skiriami į tarnybą Lietuvos kalėjimų tarnybos kalėjimuose (Alytuje, Kaune, Marijampolėje, Panevėžyje, Pravieniškėse, Šiauliuose, Vilniuje).

   Pretendentai, pageidaujantys mokytis pagal Bausmių vykdymo sistemos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą, dokumentus gali teikti el. paštu pretendentai@kalejimai.lt

   Plačiau susipažinti su profesinio mokymo programomis galima čia.

   Asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją, taip pat gali pretenduoti į laisvas statutines pareigas Lietuvos kalėjimų tarnybos padaliniuose.

Kontaktinė informacija

Profesinis mokymas

Informacijai su mokymusi susijusiais klausimais kreiptis: pretendentai@kalejimai.lt.