2023 m. rugsėjo 26 dieną organizuojama papildoma pretendentų atranka mokytis pagal Bausmių vykdymo sistemos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą.

Informacija apie atrankos procedūras

Pretendentų mokytis pagal Pataisos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą atrankos procedūros vykdomos kiekvienais kalendoriniais metais nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 26 d.

Pagrindiniai atrankos procedūrų etapai:

1

Pretendentai, pageidaujantys mokytis pagal Bausmių vykdymo sistemos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą, nuo gegužės 1 d. teikia dokumentus Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdybai el. paštu pretendentai@kalejimai.lt

2

Tikrinamas pretendentų atitikimas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 8 straipsnio reikalavimams (pilietybė, amžius, išsilavinimas, reputacija, lojalumas);

3

Po dokumentų patikrinimo pretendentui išduodamas siuntimas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (CMEK) sveikatos būklei patikrinti;

4

Organizuojamas pretendentų fizinio pasirengimo patikrinimas;

5

Organizuojamas pretendentų bendrų gebėjimų patikrinimas, kurį sudaro 3 dalys: loginio mąstymo testas, teksto suvokimo testas ir praktinės situacijos analizė;

6

Pretendentai, sėkmingai praėję visus atrankos procedūrų etapus, priimami mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programą. Mokslo metų pradžia – spalio 2 d.