Informuojame, kad prasidėjo atranka mokytis pagal Bausmių vykdymo sistemos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą.
2024 metais bus formuojamos dvi profesinio mokymo grupės: balandžio 2 d. ir spalio 1 d.

Informacija apie atrankos procedūras

Pagrindiniai atrankos procedūrų etapai:

1

Pretendentai, pageidaujantys mokytis pagal Bausmių vykdymo sistemos pareigūno modulinę profesinio mokymo programą, teikia dokumentus Lietuvos kalėjimų tarnybos Kompetencijų ugdymo valdybai el. paštu pretendentai@kalejimai.lt

2

Tikrinamas pretendentų atitikimas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 7 straipsnio reikalavimams (pilietybė, amžius, išsilavinimas, reputacija, lojalumas);

3

Po dokumentų patikrinimo pretendentui išduodamas siuntimas į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinę medicinos ekspertizės komisiją (CMEK) sveikatos būklei patikrinti;

4

Organizuojamas pretendentų fizinio pasirengimo patikrinimas;

5

Organizuojamas pretendentų bendrų gebėjimų patikrinimas, kurį sudaro 3 dalys: loginio mąstymo testas, teksto suvokimo testas ir praktinės situacijos analizė;

6

Pretendentai, sėkmingai praėję visus atrankos procedūrų etapus, priimami mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programą.